Propozycja podziału środków z Funduszu Pracy na 2019 rok


Propozycja podziału środków Funduszu Pracy na realizowane w 2019 r.
programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywiza
cji zawodowej (stan na dzień 17.12.2018 r.)

Forma aktywizacji

Limit środków na 2019 r.

Zobowiązania z 2018 r.

Limit po odjęciu zobowiązań stan na dzień 17.12.2018 r.

Planowana liczba osób do objęcia aktywizacją
w 2019 r.

W tym liczba osób aktywizowanych w ramach umów przechodzących z 2018 r.

Roboty publiczne

147 300

-

147 300

16

0

Prace interwencyjne

248 796

51 900

196 896

60

26

Prace społecznie-użyteczne

63 300

-

63 300

53

0

Staże

456 401

161 004

295 397

110

82

Przygotowanie zawodowe dorosłych

38 600

-

38 600

3

0

Szkolenia, w tym:

123 850

-

123 850

30

0

Stypendia szkoleniowe

32 350

-

32 350

30

0

Bony szkoleniowe

9 000

-

9 000

2

0

Koszty egzaminów i licencji

4 000

-

4 000

1

0

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych pow. 50 roku życia

142 800

42 800

100 000

19

9

Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie dział. gospodarczej/kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

46 000

-

46 000

2

0

Podatek VAT od jednorazowych środków na działalność gospodarczą realizowanych w ramach POWER i RPO WŁ

477 634

-

477 634

0

0

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

575 000

-

575 000

25

0

Podatek VAT od umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowanych w ramach RPO WŁ

64 515

-

64 515

0

0

Stypendium dla bezrobotnych z tytułu podjęcia dalszej nauki

23 600

8 422

15 178

3

1

Koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych

6 000

-

6 000

20

0

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

10 100

-

10 100

4

0

Razem

2 436 896

264 126

2 172 770

348

118

podatek w wysokości 23% zaplanowany dla 112 osób bezrobotnych

podatek w wysokości 23% zaplanowany dla 15 pracodawców

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Kaczmarek 04-01-2019 10:25:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Kaczmarek 04-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Lidia Kaczmarek 04-01-2019 10:25:48