Mapa serwisu

PUP Bełchatów

|---Dane teleadresowe

|---Status prawny

|---Struktura organizacyjna

      |---Filia Zelów

      |---Kierownicy

            |---SK - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

            |---SSA - Samodzielne Stanowisko ds.Statystyki i Analiz

            |---WES - Wydział Ewidencji i Świadczeń

            |---WFK- Wydział Finansowo - Księgowy

            |---DIRP - Dział Instrumentów Rynku Pracy

            |---DOK - Dział Obsługi Klienta

            |---IOD - Inspektor Ochrony Danych

            |--- Centrum Aktywizacji Zawodowej

            |---WO - Wydział Organizacyjny

      |---Z-ca Dyrektora

      |---Dyrektor

      |---Schemat Organizacyjny

|---Tryb działania, sposób przyjmowania i załatwiania spraw

      |---przyjęcia interesantów

      |---kpa - załatwianie spraw

      |---Dni i godziny pracy / Filia Zelów

|---Regulaminy i inne akty prawne

      |---Regulaminy wewnętrzne

      |---Akty prawne

|---Wykaz pracowników i numerów telefonów

|---Oświadczenia majątkowe

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Tablica ogłoszeń

      |---Wydarzenia i aktualności

      |---Informacja o środkach na aktywizację bezrobotnych

      |---Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy

|---Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

|---Rejestry i protokoły kontroli

      |---Protokoły

      |---Rejestry

|---Powiatowa Rada Rynku Pracy

      |---Protokoły

      |---Skład

|---Nabór kandydatów do pracy w urzędzie

      |---Ogłoszenia o wyniku

      |---Ogłoszenia o naborze

akt tworzący

|---Akt tworzący