Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Funduszu Pracy